Hlášení nežádoucích účinků

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Aktuální informace o přípravcích společnosti Green Swan Pharmaceuticals a.s. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny tímto symbolem: 

Přípravky dostupné jsou uvedeny tučně a jsou označeny tímto symbolem: 

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Green Swan Pharmaceuticals a.s. nás kontaktujte na adrese naší pharmacovigilanční a lékařské služby – pvg@pharmazet.com nebo na telefonním čísle +420 220 990 139 nebo 24/7 službě – +420 281 910 140.